Home.Waarom meten.Hoe meten.Leren meten.Kennis delen.
Stap 5: Wie meet

Het lijkt een open deur, maar het is handig om in het indicatorenschema op te nemen wie de meting afneemt! Het is een soort ‘taken verdelen’ omtrent het meten.

Het is mede belangrijk omdat niet alle activiteiten herhaald worden, je hebt niet altijd een kans om een activiteit een aantal keren te meten. Als je het dus niet meet op het goede moment, dan is de kans voorbij.

Neem in het indicatorenschema op wie er meet en communiceer dit met de betrokkene.

Tip: maak een indicatorenschema samen met de betrokkene(n). Dan check je meteen of diegene de manier van meten ziet zitten. Dat creëert draagkracht voor het meten en nieuwsgierigheid naar de uitkomst.