Home.Waarom meten.Hoe meten.Leren meten.Kennis delen.
Verschenen in
Titel
Januari 2014
Zes goede redenen om te starten met doelmeting...
Waarom is meten belangrijk?

In de sector zorg en welzijn wordt gewerkt met cliënten of deelnemers. Vaak is het zo dat degene die betaalt, niet de afnemer is. In de meeste gevallen is er sprake van subsidie en die wordt vaak verstrekt door de overheid. De cliënt of deelnemer neemt een dienst of een activiteit af. Hierna spreken we van cliënten en activiteiten (daar worden ook deelnemers en diensten mee bedoeld).

Meten is één van de fasen uit de Deming-cirkel:. Door te meten check je of je datgene hebt gedaan wat je je in de plan-fase hebt voorgenomen. In de planfase worden bepaalde doelen gesteld. In de check fase ga je bekijken of deze doelen zijn gehaald.
Checken doe je niet alleen vanuit het feit ‘omdat het in de Deming-cirkel staat’, je doet het vooral  vauit een bepaalde beroepshouding: Ben jij professioneel nieuwsgierig?

Stel je je zelf wel eens de volgende vragen?
- Maakt mijn werk iets uit voor de cliënt of deelnemer?
- Was het net zo goed met die cliënt/groep gegaan als je er niet was geweest?

Vraag je je in het verlengde daarvan ook wel eens af of je je belofte aan de cliënt, de groep of opdrachtgever wel waarmaakt?

Als je meet wee t je ook waar je nu staat; je kent de huidige situatie. Van daaruit kan je altijd beter worden. Door te meten kan je dus ‘leren en verbeteren’. Meten biedt inzicht in dingen die goed gaan en die minder goed gaan. Meten biedt inzicht in goede resultaten en minder goede resultaten.

Daarnaast heb je, als je meet, informatie om mee naar ‘buiten’ te gaan. Als je weet dat je je doelen kunt bereiken en je kan je resultaten beschrijven, dan kan je ook naar buiten toe (opdrachtgevers, subsidieverstrekkers etc) laten zien wat je kan. Dan blijft het beschrijven van je resultaten en je belofte aan je cliënten niet hangen in een mooi verhaal, je kunt het echt onderbouwen!

Terug
Waarom meten?