Home.Waarom meten.Hoe meten.Leren meten.Kennis delen.


Wat is een doel?
Een doel is de beschrijving van de gewenste situatie. Het is een situatie die op een vooraf bepaald tijdstip bereikt moet zijn. Een doel wordt bij voorkeur SMART gesteld. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Met het middel ga je proberen het doel te bereiken.

Wat is een resultaat?
Een resultaat is: wat is er klaar als het klaar is. Of populair gezegd: het is een antwoord op de vraag wat er aan het eind van het project uit de handen valt van het projectteam of uitvoerder van een activiteit. Of nog platter gezegd: ‘Wat zegt er ‘plof’ aan het eind van het project.
Het woord resultaat wordt vaak aangeduid met ‘product’, oplossing, of met het Engelse begrip ‘deliverable’.

Als het doel is: verhoging van sociale vaardigheden van de jongeren met een licht verstandelijke beperking, kan één van de middelen een cursus zijn. Het resultaat is: de  sociale vaardigheden van een x-aantal jongeren zijn verhoogd (liefst een niveau noemen)door middel van een cursus.
De sociale vaardigheden kunnen ook door middel van een outdoor training verbeterd zijn. Het resultaat is: de sociale vaardigheden van een x-aantal jongeren zijn verhoogd (liefst een niveau noemen) door middel van een outdoor training. De verhoging van sociale vaardigheden kan je ook nog uitwerken in stapjes of meetbare grootheden.