Home.Waarom meten.Hoe meten.Leren meten.Kennis delen.
Na stap 6.....: een meetset!

Als het totale indicatorenschema gevuld is volgen de volgende acties:
1. Meetinstrumentarium ontwikkelen
- vragenlijsten opstellen en/of
- observatielijsten maken en/of
- lijsten, query’s en/of database vragen maken

Als alles voor het meten gereed is, spreken we van een meetset! De meetset is opgesteld om aan te tonen of de gestelde doelen gerealiseerd worden.

Tip: maak de meetset samen met anderen. Dat zorgt voor draagvlak!

2. Meetacties plannen in de activiteit
 - is er een intake of een 0-meting? Plannen!
- is er een tussenevaluatie? Plannen!
- wanneer komt er een rapportage? Plannen!

3. Activiteit doen/project doen

4. Meetgegevens verzamelen

5. Rapportage maken door:
- meetgegevens verwerken in een systeem (excell voldoet heel vaak)
- meetgegevens verwerken in een rapport waarin aan bod komt:
 * Wat zijn de doelen van deze activiteit/project
 * Zijn deze doelen waargemaakt
 * Waar blijkt dat uit
 * Verbetermaatregelen voor de inhoud en het proces van de activiteit/project én voor de meetset.
De rapportage dient om aan te tonen of de doelen zijn behaald, om de professionele nieuwsgierigheid te bevredigen, om te bekijken of de belofte aan de cliënt is waargemaakt en om te leren en te verbeteren. Vervolgens kan de rapportage weer als basis dienen voor informatie naar buiten toe.