Home.Waarom meten.Hoe meten.Leren meten.Kennis delen.
Stap 3: Meetmethoden

Er zijn diverse manieren waarop je zaken kan meten.

1. Tellen; vaak worden er al gegevens bijgehouden in een organisatie en die kan je gebruiken om aan te tonen of je je doelen behaalt.
2. Een vragenlijst; een vragenlijst is geschikt om de mening van iemand te weten te komen.
3. Een interview aan de hand van een vragenlijst; een interview is geschikt om de mening van iemand te weten te komen.
4. Observatie aan de hand van een vragenlijst; een observatie is geschikt om gedrag te bekijken.
5. Opdrachten geven en beoordelen; een opdracht is geschikt om te bekijken of toepassing ook lukt.

Metingen moeten altijd voldoen aan een bepaalde basis:
1. Validiteit; meet ik wat ik wil meten?
2. Betrouwbaarheid; als ik het nog een keer meet, komt er dan ongeveer dezelfde uitkomst uit?

Tip: Vraag jezelf af of de manier van meten past bij het doel en of deze past bij de doelgroep bij wie je meet.
Tip: Vraag jezelf af op welke manier je een vragenlijst moet afnemen: digitaal, schriftelijk? Wat past bij de doelgroep, wat verhoogt de respons?
Tip: als je een vragenlijst maakt, houd deze dan simpel en snel in te vullen. Voor de verwerking is het handig om niet al teveel open vragen te gebruiken.