Home.Waarom meten.Hoe meten.Leren meten.Kennis delen.

Stap 2: Indicatoren

Wat is een indicator?

Op deze site betekent een indicator: een gegeven dat laat zien in welke mate een vastgesteld doel wordt gehaald, of in welke mate factoren op orde zijn die van belang zijn voor het halen van dat doel.

Voorbeeld:
Een organisatie heeft als doel om de cliënttevredenheid te verhogen van een 7 naar een 7,5. Welk gegeven zegt iets over de cliënttevredenheid?  Dat is dan de indicator! In dit voorbeeld is dat: ‘de mening van de cliënt’. Een gegeven dat niet zomaar door te tellen boven water te krijgen is. Waarschijnlijk wordt er een vragenlijst gemaakt om de mening van de client te peilen.

Een indicator krijgt pas betekenis als er ook een norm is bepaald (in het voorbeeld een 7,5). Wordt er afgeweken van de norm, dan is er bijsturing nodig. Indicatoren geven dus informatie over de mate van het bereiken van een doel.


Op deze site verwerken we onze indicatoren in een indicatorenschema.