Home.Waarom meten.Hoe meten.Leren meten.Kennis delen.
Stap 4: Hoe vaak meten?

Bij je meetmethoden ga je bedenken:
1. Wat past bij het doel om te meten
2. Wat past bij de doelgroep om te meten

Het is ook belangrijk om meteen vast te stellen hoe vaak je gaat meten. Bijvoorbeeld:
- meet je vooraf (doe je bijvoorbeeld een intake of een 0-meting)?
- meet je achteraf?
- meet je bij een cursus of training iedere les?
- meet je bij een doorlopende activiteit iedere maand, week?
- meet je ieder kwartaal?
- meet je na afloop van de activiteit + 3 maanden erna?
- bij wie ga je meten:
- bij degene die de activiteit afneemt?
 - ga je de omgeving van de client ook bevragen
- bijvoorbeeld ook bij ouders/verzorgers (als de afnemers kinderen zijn)
- bijvoorbeeld ook bij begeleiders in de omgeving van de afnemer
Om te bepalen hoe vaak je gaat meten is het belangrijk om de afweging te maken ‘kan mijn doelgroep dit aan’. Ook moet je afwegen of je meting daadwerkelijk iets zegt over het effect van mijn activiteit of project. Is de manier van meten ook valide en betrouwbaar.

Tip: Als je voor- en achteraf meet, heb je de mogelijkheid van een 0 en een 1 meting en kan je groei bepalen. Als je na een activiteit na verloop van tijd nog weer eens gaat meten, ben je al in de richting van effectmeting bezig.
Tip: Als je bij meerdere personen meet, dan alleen de afnemer, ben je bezig met een soort 360° feedback. Deze manier is zorgvuldiger en je gaat de subjectiviteit van de afnemer tegen.