Home.Waarom meten.Hoe meten.Leren meten.Kennis delen.
In deze rubriek:

Geleend en gelezen
Niet alles op deze site is zelf bedacht. Er is ook informatie geleend van anderen, omdat zij ook aan kennisdeling doen. Hieronder een vermelding van de bronnen die input waren voor deze site, of bronnen die interessant zijn om te bekijken.

Over doelen:

Over doel en resultaat:
Artikel van Twynstra Gudde: projectresultaten helpen het doel te behalen
Nederlands jeugdsinstituut over doelrealisatie
Over resultaat dit artikel


Over meten:
Over effectmetingen:
Over (prestatie)-indicatoren: